Menu Luk

Strid lejekontrakt

Da vi sidste år indgik en lejekontrakt på vores lille butik i Frederikshavn, havde vi bestemt ikke forestillet os de problemer, vi senere løb ind i. Vi havde indgået en lejekontrakt, der var uopsigelig fra begge parter i to år – det mente vi den gang var i vores egen interesse.

Men efter kort tid opdagede vi alvorlige problemer med fugt i det kælderrum, der hører til lejemålet, og som vi har brug for som lager. Vi henvendte os til ejeren, men han var nærmest totalt ligeglad og hævdede, at vi havde lejet lokaliteterne som beset. Det havde vi også, men der midt i højsommeren var der ingen fugt i kælderen.

Brug for en god advokat

Derfor henvendte vi os til en boligadvokat i Aalborg og forelagde problemet for ham. Han var ikke i tvivl om, at vi kunne kræve kompensation på den ene eller den anden måde, eller alternativt kunne vi kræve lejemålet ophævet.

Vi bad advokaten føre en sag for os, men helst uden at resultatet skulle blive, at vi ophævede lejemålet, for vores butik er meget velbeliggende. Et par måneder senere skulle vi i retten, efter at en syns og skønsmand havde været ude hos os og besigtiget kælderen.

Vores udlejer, som altså var vores modpart i sagen, havde hyret en kendt erhvervsadvokat til at føre sagen for sig, men det hjalp ham nu ikke, for syns og skønsmanden konkluderede, at det pågældende kælderrum var uegnet som lager. Det endte med, at vi vandt sagen, og dommen gav os et mærkbart nedslag i huslejen.

Altid godt at kende til juraen

Vi er i øvrigt umådeligt glade for, at vi startede med at kontakte en advokat i sin tid, for det har efterfølgende vist sig, at vi flere gange har haft stor glæde af adgangen til professionel rådgivning i juridiske spørgsmål. Og uanset emnet kan vi altid få virkeligt god hjælp fra det samme firma – nemlig Jensen Advokatfirma.