Menu Luk

Lær sammenhold

Efter mere end 12 års ansættelse i HR-afdelingen i en af de største virksomheder her på egnen, har jeg efterhånden oparbejdet en del færdigheder i at motivere kollegerne i forbindelse med nye projekter. Det har nemlig været en del af mit job at tackle den helt naturlige modstand mod noget nyt, som mange mennesker lægger for dagen.

Det er nok de erfaringer, der har ført til, at jeg nu er blevet bedt om at holde et foredrag om motivation i en af byens erhvervsforeninger. Først var jeg indstillet på at takke nej, fordi jeg aldrig tidligere har forsøgt mig som foredragsholder, men jeg valgte dog alligevel at sige ja, for jeg syntes, det var en spændende udfordring.

Da jeg begyndte at forberede mit foredrag, kom jeg i tanker om, at jeg for ikke så længe siden overværede et foredrag om ekspeditioner, hvor foredragsholderen netop lagde stort vægt på, hvor vigtigt det er, at alle deltagere i en ekspedition skal være meget motiverede.

Jeg besluttede mig for at tage afsæt i nogle af de oplevelser, jeg var blevet bekendt med via det foredrag, jeg havde hørt. Foredragsholderen havde også lagt meget vægt på, at det var vigtigt med et nærmest ubrydeligt sammenhold mellem ekspeditionernes deltagere.

Min tanke er, at sammenhold kollegerne imellem er lige så vigtigt som motivation, og at de to ting understøtter hinanden. Derfor bliver mit foredrag på tirsdag i næste uge nok lige så meget et foredrag om sammenhold som om motivation. Jeg er spændt på, hvordan det bliver modtaget.

Du kan selv tjekke det ud på komud.dk, hvis du har lyst.