Menu Luk

Øvelser til team building

teambuilding øvelse

Alle ved at teamsamarbejde er nøglen til en virksomheds succes. ”Teamsamarbejde” er det ord, vi aldrig nævner, men altid forventer, at alle har in mente. Sådan er det bare ikke altid. Det tager nemlig tid at skabe godt teamsamarbejde. I nogle tilfælde kan det faktisk tage flere år. Teamudvikling er nemlig en videnskab for sig selv. Teamudvikling og teambuilding sigter på at skabe et team, der kan varetage en arbejdsopgave fra den første problemstilling til den endelige – og bedste – løsning.

Både simple og komplicerede opgaver

Der kan være tale om at skulle løse rimeligt enkle opgaver. Men der kan også være tale om at skulle løse en meget kompleks opgave. Derfor skal teamets medlemmer have forskellige kompetencer, der skal anvendes i arbejdets proces.

Teamsamarbejde er derfor ikke kun et spørgsmål om, at holdets medlemmer har gode papirer fra undervisningsinstitutioner. Et teamsamarbejde skal – og inkluderer ofte – også kompetencer, som kan synes ret simple. Fx sådan noget som hvordan man svejser eller viden om bestemte materialer.

Skabelsen af gode teams

Når en virksomhed beslutter sig for at skabe gode teams, så kommer den ind i en proces, hvor teamudvikling bliver meget vigtig. Det er en investering, som virksomheden gerne vil lave. Det kan nemlig godt tænkes, at de mennesker, som bliver sat ind på teamet, faktisk ikke kan samarbejde – af en eller anden grund. Virksomheden har derfor lavet en forkert investering. Og den må så justeres. Et eller flere medlemmer skal skiftes ud med nye. Og det nye team skal afprøves. Naturligvis ikke ved at skulle løse fiktive opgaver, men reelle arbejdsopgaver.

Teambuilding øvelser hjælper

Hvis det nye team klarer opgaven tilfredsstillende, så ved virksomhedens ledelse, at der både er et godt teamsamarbejde og teamudviklingen kan anses for at være afsluttet. Her hjælper det ofte med øvelser i teambuilding.

Men den proces, som teamudviklingen har udsat teamets medlemmer for, kan have været meget hård ved dem. Det er ikke altid nemt at indgå i et godt team. Også selvom du tror, at det er det perfekte team, du er med på. Der kan opstå personlige problemer imellem jer. Der kan opstå frustrationer og konflikter.  Der vil helt sikkert også komme store og små sejre – for dig individuelt – men så sandelig også for jer – som et team. Teamsamarbejde er ikke rutinearbejde. Det kan til tider virke sådan.

Men fordi arbejdsopgaverne altid er forskellige, så skal teamets medlemmer også være parate til at overgive ansvar til andre i teamet – eller til at påtage sig ansvaret. Det kan være et stort pres for dig. Her har du lige haft ansvaret for en del af opgaven – og nu – med den nye opgave, som I har fået – skal du så overlade ansvaret til en anden på holdet. Du bliver dog nødt til at indse, at et godt teamsamarbejde altid hviler på, at den person, der har erfaringen eller de fleste kompetencer, som er relevante for opgaven, får ansvaret. Ansvar er ikke en status, der hæftes på dig, når du indgår i et teamsamarbejde. Det er nemlig hele teamet, der har ansvaret. Der er bare en – eller to – personer, der leder arbejdets gang. Værre er det ikke.