Menu Luk

Tryllekunstner og ballonklovn

Det har tidligere år været et problem for os i den andelsboligforening, hvor jeg er med i bestyrelsen, at få tilstrækkeligt mange af andelshaverne til at møde op til vores generalforsamling, som vi i overensstemmelse med foreningens vedtægter altid afvikler en lørdag eftermiddag, som netop burde være et tidspunkt, hvor flest muligt har chancen for at kunne deltage.

Problemet har bestået i, at der er mange børnefamilier i vores forening, og så har nogle af forældrene altså valgt at lade mindst den ene af forældreparret blive hjemme og passe børnene, så det altså har forhindret nogle af beboerne i at deltage i generalforsamlingen.

Vi tog det op i bestyrelsen, fordi vi har et stort ønske om, at så mange som muligt kan være med i de ofte vigtige beslutninger, der skal tages på vores generalforsamlinger. Og så var det, at en af mine bestyrelseskolleger, Anny, kom med den ide, at vi kunne holde en fest for børnene samtidig med, at vi afvikler generalforsamlingen, og så sørge for at hyre nogle ”barnepiger” til at tage sig af børnene.

1525r-80022

Underholdning for alle børn

Annys ide blev godt modtaget af hele bestyrelsen, og vi aftalte, at der ikke kun skal være tale om pasning af børnene, for der skal foregår et eller andet attraktivt for ungerne. Vi skal ganske enkelt have fundet på en form for underholdning for børn, mens vi voksne holder generalforsamling.

Heldigvis påtog Anny sig med glæde at arrangere et eller andet for ungerne i det mindste af de to festlokaler, som hører til vores andelsboligforening. Det største lokale anvender vi selvfølgelig til generalforsamlingen, men der er i øvrigt også rigeligt med plads i det mindste lokale til bebyggelsens børn.

En ballonklovn er altid et hit

Selv nævnte jeg for Anny, at det måske kunne være en ide at hyre en sjov ballonklovn til at underholde børnene. Den ide fik jeg, fordi vi for et par måneder siden var til et arrangement, hvor der netop optrådte en ballonklovn, og det var en ganske stor succes hos ungerne, som nærmest hylede af grin i samfulde 45 minutter, som ballonklovnen var hyret til at underholde.

Anny var enig i, at det bestemt kunne være en mulighed, men hun ville lige undersøge markedet, for der kunne jo også tænkes andre løsninger, som hun udtrykte det.

Heldigvis har vi en ganske sund økonomi i vores andelsboligforening, så vi havde ingen spekulationer med hensyn til den udgift, som der naturligvis vil være, når der skal entreres med en professionel til at underholde børnene, ligesom de nødvendige ”barnepiger” blandt de ældste af børnene i bebyggelsen nok også skal have lidt for deres ulejlighed.

Hvad med en tryllekunstner til børn?

Nogle dage efter vores bestyrelsesmøde fortalte Anny, at hun havde været i kontakt med et bureau, som uden problemer kunne skaffe en tryllekunstner til børn til en forholdsvis fornuftig udgift. Jeg ved fra mine egne børn, at en bare nogenlunde hæderlig tryllekunstner kan holde sådan en flok unger i åndeløs spænding i lang tid, så jeg tilsluttede mig bestemt ideen. Nu har Anny lavet aftale med tryllekunstneren, som kommer på lørdag, hvor vi skal holde vores generalforsamling.