Menu Luk

Tilbud på markiser

Som indkøbschef i et speditionsfirma er jeg ofte udsat for store udfordringer, og det hænder, at jeg skal hjemtage tilbud på varer og udstyr, som jeg ikke har kendskab til.

Sidste sommer fik jeg til opgave at indhente tilbud på markiser til samtlige sydvendte vinduer i virksomheden. Selv har jeg aldrig tænkt på at anskaffe en markise til min lille altan derhjemme, men da jeg besøgte flere hjemmesider med beskrivelser af markiser, fandt jeg ud af, at der er et stort marked for markiser og blev overrasket over alle de forskellige modeller og især over teknikken i forbindelse med at indstille markiserne.

Det gik op for mig, at jeg hellere måtte involvere medarbejderne i købet af markiser, derfor udleverede jeg et spørgeskema til de involverede parter, hvor de skulle give forslag til type og farve på markiserne. Der var ikke stor forskel på medarbejdernes ønsker, samtlige ønskede en markise, som de selv kunne regulere ved brug af en simpel, men avanceret teknik. Med hensyn til farven svarede de fleste, at farven ikke havde den store betydning, men det var vigtigt, at samtlige markiser var ens i type og farve.

Jeg var meget tilfreds med svarene på spørgeskemaerne og gik i gang med at hjemtage tre tilbud, og på direktionsmødet, hvor jeg var blevet bedt om at præsentere tilbuddene, følte jeg mig velforberedt. I min søgning efter markiser havde jeg ikke målrettet søgt efter billige markiser, men direktionen valgte det billigste tilbud. Det var også de markiser, jeg håbede på, de ville vælge.